...

Súťaž!

Zapojiť sa do súťaže je jednoduché. Stačí nákup v našich CANDY MANIA predajniach v Bratislave, alebo Košiciach od 21.12. 2020 do 18.1.2021, odložiť si bloček z nákupu a ste v hre. Každý bloček z nákupu sa počíta do žrebovania. Výherné číslo bločku zverejníme na webe www.candymania.sk a na sociálnych sieťach FacebookInstagram.

CENY DO SÚŤAŽE

Prvé žrebovanie 7.1.2021.

3x poukaz v hodnote 30 € na nákup cukroviniek podľa vlastného výberu v predajniach CANDY MANIA.

Druhé žrebovanie 18.1.2021

3x poukaz v hodnote 30 € na nákup cukroviniek podľa vlastného výberu v predajniach CANDY MANIA.

Začiatok súťaže: 21.12.2020, ukončenie: 18.1.2021.

Po skončení súťaže zverejníme výhercov na našom webe www.candymania.sk a sociálnych sieťach FacebookInstagram.


Podmienky súťaže:

Pre prevzatie výhry je potrebné sa preukázať originálnym bločkom z nákupu v predajniach Candy Mania. Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

Čas na vyzdvihnutie výhry je 30 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Návrat hore