Prevádzkovateľ

Adresa

GLOBAL BRANDS COMPANY s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
Slovenská Republika
IČO: 47250470 | IČ DPH: SK2023850191 | DIČ: 2023850191

Spoločnosť zapísaná na Okr. súde Banská Bystrica, odd. Sro, Vložka č. 24838/S

Číslo účtu

SK64 1100 0000 0029 2590 0368

Email

info@candymania.sk